טופס להגשת הצעה לתערוכה

אוצרים/ות ואמנים/ות מתחומי האמנות החזותית מוזמנים להגיש הצעה לתערוכה בסדנאות האמנים – גלריה ת(א)עשייה בתלפיות, ירושלים.
גלריה ת(א)עשייה היא חלל תצוגה השוכן בתוך סדנאות האמנים בירושלים. התפיסה האוצרותית והאמנותית של הגלריה נובעת מן התפיסה הכוללת של סדנאות האמנים כמרכז לתרבות עכשווית וסביבה עשירה לאמנים. התערוכות המוצגות בגלריה נוצרות מתוך שיתופי פעולה עם מוסדות שונים בירושלים ומחוצה לה והן גם תוצר ישיר של תכנית ביקורי סטודיו שעורכים אוצרים צעירים ובכירים, המוזמנים לסדנאות האמנים אחת לחודש. כל תערוכה מלווה בקטלוג תלת-לשוני, המחולק בחינם למבקרים במקום. את התערוכות מלווה גם תכנית ציבורית של שיחות גלריה, הרצאות, סדנאות וכדומה. כל אלה מצטרפים לכדי תפיסה של הגלריה כנדבך מרכזי בבנייתו של מרכז סדנאות האמנים כגוף המציג ומייצר תוכן איכותי פנימה והחוצה, ועובד בשיתוף פעולה עם סביבתו.

Proposal for an Exhibition at Art Cube Gallery

Curators and visual artists are invited to submit a proposal for an exhibition at the Artists’ Studios – Art Cube Gallery in Talpiot, Jerusalem.

Art Cube Gallery is an exhibition venue located in the Jerusalem Artists’ Studios. The gallery’s curatorial and artistic perception stems from the broad perception of the Artists’ Studios as a center for contemporary culture and a rich environment for artists.

The exhibitions held at the gallery emerge from collaborations with different institutions in Jerusalem and outside the city, and are also a direct product of a studio visits program, in which young and senior curators are invited to the Artists’ Studios once a month. Each exhibition is accompanied by a trilingual catalogue, available to visitors free of charge. The exhibitions are also accompanied by a public program of gallery talks, lectures, workshops etc. All these add up to the perception of the gallery as a central pillar in the construction of the Artists’ Studios center as a venue that exhibits and produces high level contents both inside and out, and works in collaboration with its environs.

שדות למילוי:

Fields:

* שם מלא
* כתובת
* Full name
* Address
* מספר טלפון, מספר טלפון נייד
* Phone Number/Mobile Number
* דוא"ל
* Email
* קורות חיים מקוצרים של האוצר/ת
(עד 200 מילים)
* ביוגרפיה מקוצרת על כל אחד מהאמנים
(עד 600 מילים)
* הצעה לתערוכה
(עד 1000 מילים)
* מכתב לועדה האמנותית המכיל הצהרה וסיבות לפניה
(עד 400 מילים)
* Curator's résumé
(up to 200 words)
* Short bio of each artist
(up to 600 words each )
* Exhibition proposal
(1000 word)
* A letter of motivation to the Artistic Committee
(400 word)
* תיק עבודות בפורמט PDF המכיל עד 15 דימויים וכותרות עבודות מהשנים האחרונות (3-5 שנים) בעברית ואנגלית
* Portfolio in PDF format containing up to 15 images and titles of recent artworks (last 3-5 years) in Hebrew and English
*יש להשלים את כל השדות על מנת לשלוח את הטופס
* All fields must be completed in order to send the form